הדרכה

טיפול באומנות – הדרכה

הדרכת בטיפול באמנות היא מפגש בין-אישי-יצירתי בין שני מטפלים והיצירה האמנותית.

מפגש המכיל תמיכה רגשית, הבנה והזדהות. ההדרכה משמשת לעיבוד תהליכי הטיפול של המודרך. לעיבוד חוויותיו והתמודדויותיו עם האתגרים הטיפוליים.

קובי קאולי – מטפל באמנות, מטפל CBT – טיפול קוגניטיבי התנהגותי באמצעות אמנות ומדריך מטפלים באמנויות. ניסיון רב במערכת החינוך, במסגרות בריאות הנפש ובפרקטיקה פרטית.

מדריך יהת (מספר מדריך 517) – האגודה לטיפול באמנויות בישראל.