CBT

טיפול קוגניטיבי התנהגותי בשילוב אמנויות  CBArts

CBT – Cognitive Behavioral Therapy – טיפול קוגניטיבי התנהגותי.

אחת הגישות המובילות והיעילות ביותר בתחום הפסיכולוגיה. הגישה מתמקדת בהווה, מכוונת מטרה וממוקדת שינוי.

הטיפול נשען על הכוחות ומשאבים של המטופל ורואה בו שותף פעיל ואקטיבי.

התאוריה הקוגניטיבית רואה במחשבות האדם ובאמונותיו לגבי עצמו והסובב אותו כמשפיעים על רגשותיו, עצמתם, ועל התנהגותו.

התאוריה ההתנהגותית מתבוננת בהתנהגות ורואה את הקשר בין הסביבה לאדם ויחסי הגומלין בין תגובת הסביבה, התנהגות האדם, רגשותיו ומחשבותיו.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי בשילוב אמנויות משלב את התאוריה הקוגניטיבית התנהגותית עם הטיפול באמנויות. כך מתאפשר שיח לא מילולי ויצירתי, בנוסף על השיח המילולי.