הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית היא אחת הגישות המובילות והיעילות ביותר בתחום הפסיכולוגיה. הגישה מתמקדת בהווה, מכוונת מטרה וממוקדת שינוי, נשענת על כוחות ומשאבים של המטופל ורואה בו שותף פעיל ואקטיבי.  הטיפול משלב את התיאוריה הקוגניטיבית התנהגותית עם הטיפול באמנויות המאפשר שיח לא מילולי ויצירתי, בנוסף על השיח המילולי.

התיאוריה הקוגניטיבית רואה במחשבות האדם ובאמונותיו לגבי עצמו והסובב אותו כמשפיעים על רגשותיו ועוצמתם, ועל התנהגותו.

התיאוריה ההתנהגותית מתבוננת בהתנהגות ורואה את הקשר בין הסביבה לאדם ויחסי הגומלין בין תגובת הסביבה, התנהגות האדם, רגשותיו ומחשבותיו.